Vitajte na stránke Detského športového klubu KRYHA

Klub zabezpečuje športovú prípravu pre deti vo veku od 5 rokov s cieľom:

VYBUDOVAŤ POZITÍVNY VZŤAH K ŠPORTU, VYTVORIŤ DOBRE ORGANIZOVANÝ KOLEKTÍV

ZABEZPEČIŤ VŠESTRANNÝ HARMONICKÝ ROZVOJ DIEŤAŤA PO STRÁNKE TELESNEJ AJ DUŠEVNEJ

VYTVORIŤ OPTIMÁLNE PREDPOKLADY PRE ĎALŠÍ RAST VO VYBRANEJ ŠPORTOVEJ ŠPECIALIZÁCII


Aktivity, ktoré náš klub zabezpečuje:

Atletika
Plávanie
Korčuľovanie
Lyžovanie

© 2004 Panel & Milanino