'; if ($sekcia=="sent") { $sekcia=""; Mail("panel@panel.sk","odkaz z www.kryha.com",$text,"X-Mailer: Panel-Message Service/1.0"); } if ($sekcia=="") { echo '

Vitajte na stránke Detského športového klubu KRYHA

Klub zabezpečuje športovú prípravu pre deti vo veku od 5 rokov s cieľom:

VYBUDOVAŤ POZITÍVNY VZŤAH K ŠPORTU, VYTVORIŤ DOBRE ORGANIZOVANÝ KOLEKTÍV

ZABEZPEČIŤ VŠESTRANNÝ HARMONICKÝ ROZVOJ DIEŤAŤA PO STRÁNKE TELESNEJ AJ DUŠEVNEJ

VYTVORIŤ OPTIMÁLNE PREDPOKLADY PRE ĎALŠÍ RAST VO VYBRANEJ ŠPORTOVEJ ŠPECIALIZÁCII


Aktivity, ktoré náš klub zabezpečuje:

Atletika
Plávanie
Korčuľovanie
Lyžovanie

'; } else { switch ($sekcia) { case "foto": // sekcia fotogaleria if ($album=="") { echo'

Fotoalbum

'; $alb_file="fotky/album.txt"; if (file_exists($alb_file)) { $afile = file($alb_file); $ddd=count($afile); for($i = 0; $i<$ddd; $i++) { $bfile = explode("|",$afile[$i]); $_SESSION['s_album'][0][$i]=$bfile[0]; $_SESSION['s_album'][1][$i]=$bfile[1]; printf('%s
',$i,$bfile[1]); } echo '

'; } else { echo "Couldn't open picture datafile: "; } echo '
'; } else { $adr_str="./fotky/".$_SESSION['s_album'][0][$album]."/"; $adresar=dir($adr_str); printf('

%s

',$_SESSION['s_album'][1][$album]); $i=0; while ($polozka=$adresar->read()) { $fil = explode("_",$polozka); $obrazok=$adr_str.$polozka; if ((is_file($obrazok)) and ($polozka[0]<>".") and ($fil[1]<>"small.jpg")) { $bfile = explode(".",$polozka); $size=GetImageSize($obrazok); $sizex=substr($size[3],7,3)+17; $sizey=substr($size[3],20,3)+20; printf('   ', $obrazok, $i, $sizey, $sizex, $i, $adr_str.$bfile[0]); $i++; } } echo'

..:[ späť ]:..


'; } break; case "odkaz": echo'

Napíšte nám svoj odkaz :

 

'; break; default: readfile($sekcia.".htm"); echo'

..:[ späť ]:..


'; break; } } echo'

'; if ($sekcia=="") echo ''; //printf('',$sekcia); echo'

© 2004 Panel & Milanino

'; ?>