\n"; $header .= "Reply-To: $from\n"; if ($bcc != "") $header .= "Bcc: ".$bcc."\n"; if ( !empty($attach) ) { // když máme nějakou přílohu // mime.php obsahuje funkci na zjištění MIME podle přípony souboru include_once("mime.php"); // když nezadáme $real_name, bude se příloha jmenovat stejně jako je // název, který vchází do funkce. To nemusí být vhodné například, // pokud fci voláme přímo po uploadu souboru (php uploadovaný soubor // ukládá do definovaného adresáře pod nahodně generovaným názvem // nebo v případě, že v proměnné $attach je jméno souboru i s cestou if ( empty($real_name) ) { $real_name = $attach; } // zjištění mime typu vznikající přílohy $type = dej_mime ($real_name); // načteme přílohu $f = fopen ($attach,"r"); if (!$f) { exit ("Nelze otevrit prilohu - koncime"); } $attach_obsah = fread ($f,filesize ($attach)); // překódujeme obsah přílohy do base64, je vhodné použít i fci chunk $attach_obsah = chunk_split (base64_encode ($attach_obsah)); fclose ($f); // připravíme hlavičky (příloha bude přímo v nich)!!! // vygenerování boundary (hranice), musí to být řetězec, který se nebude // vyskytovat nikde v textu. Dále vytvoříme úvod mailu, v kterém // určujeme, že mail má více částí vzájemně oddělených pomocí boundary $boundary = strtoupper(md5(uniqid("bound_"))); $header .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"$boundary\"\n\n"; $header .= "This is a multi-part message in MIME format.\n\n"; // hranicí oddělíme úvod $header .= "--" . $boundary . "\n"; // první část mailu obsahuje běžné tělo mailu, zakódované $header .= "Content-Type: text/plain; charset=\"windows-1250\"\n"; $header .= "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n\n"; //$header .= imap_8bit($body) . "\n\n"; $header .= quoted_printable_encode($body). "\n\n"; // hranicí určíme, že následuje další část emailu $header .= "--" . $boundary . "\n"; // dalsi cast mailu - přidáme hlavičky na kódování, mime a přílohu $header .= "Content-Type: " . $type . "\n"; $header .= "Content-Transfer-Encoding: base64\n"; $header .= "Content-Disposition: attachment; filename=\"$real_name\"\n\n"; $header .= $attach_obsah . "\n\n"; // hranicí ukončíme mail (na konci ještě musí být --) $header .= "--" . $boundary . "--"; } else { // email bez přílohy. Pouze zakódujeme a přidáme příslušnou hlavičku $header .= "Content-Type: text/plain; charset=\"windows-1250\"\n"; $header .= "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n\n"; //$header .= imap_8bit($body) . "\n\n"; $header .= quoted_printable_encode($body). "\n\n"; } // a vygenerované pošleme echo $to; return (mail ($to,$subj,"",$header)); } ?> lovemoto.POST.sk

Štatút súťaže

Pošlite Vašej láske Valentínsku pohľadnicu zo série LOVEMOTO.

Súťaž bola ukončená ale poslať pohladnicu môžete. Výhercov žrebujeme v utorok 14.februára v popoludňajšej relácii Free-time na Fun radiu.
Pridať medzi obľúbené | Reklama
©2019Petit Press, a.s.